LILLE KARLEBY VANDVÆRK I/S
|
|
|
|
|
|
|

 

temp0049_fr_nw   temp0049_fr_ne
 

>> Velkommen

 

 

Velkommen til hjemmesiden for Lille Karleby Vandværk. Her finder du oplysninger om vandværkets drift, økonomi mm.

Vandværket betjener 42 hustande i Lille Karleby by ved Kirke Hyllinge. Der oppumpes ca. 5.000 m3 vand om året, og har pt. et vandspild på under 5 procent.

Årsaflæsning finder sted så tæt på 31. december som muligt og vandværksregninger udsendes i januar til betaling i starten af februar. Der er ingen aconto betaling.

Vandværket foretager ikke flytteopgørelse/afregning.
Dette bør ordnes over refusionsopgørelsen i forbindelse med ejendomshandelen.

Ledningsnettet i Lille Karleby:

 

Klagemulighed
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

  

 

temp0049_arrow   Kontakt

 

Thomas Munk-Nielsen (formand)
Grantoften 8
4070 Kirke Hyllinge
Tlf 4051 0022
Email thomas@munk-nielsen.dk

 

Karin Danielsen (kasserer)
Højagervej 3
4070 Kirke Hyllinge
Tlf 4640 0522
Email pk.danielsen@mail.dk

 

Verner Olsen (vandværkspasser)
Tværvej 6
4070 Kirke Hyllinge
Tlf 4643 1034

 

 

 

 

newbie.dk
 
temp0049_fr_sw   temp0049_fr_se

lille karleby vandværk i/s - karlebyvej 62 - 4070 kirke hyllinge - email: thomas@munk-nielsen.dk - tlf 4051 0022